DIMschool's Podcast

Angelusifer - 1ste en 2de bedrijf

January 07, 2022 DIMschool
DIMschool's Podcast
Angelusifer - 1ste en 2de bedrijf
Show Notes

"Waar God het meest tegenwoordig is, daar bevindt ook zijn vijand; en omgekeerd, daar waar de vijand afwezig is, wanhopen wij er vaak aan God te zullen vinden.

Men zou geneigd zijn te geloven dat het Kwaad niets anders is dan de schaduw afgeworpen door het Goede in zijn volkomenheid, en dat wij op een goede dag er nog eens toe zullen komen zelfs de schaduw te begrijpen.” - Graham Greene -


Angelusifer is een hoorspel in drie bedrijven, gebaseerd op een traktaat, zijnde: een verhandeling in proza, waarin een bepaald onderwerp, vaak een godsdienstig of zedekundig probleem, min of meer stelselmatig wordt behandeld. In de tekst wordt een aantal feiten en argumenten als uitgangspunt genomen voor een betoog dat resulteert in een of meer conclusies. Anders dan de preek is het traktaat van meet af aan bedoeld om op schrift gesteld te worden. Het traktaat kan tot de didactische literatuur gerekend worden.
------------------------------------------------------------------------------------------